Hur refererar jag till barnkonventionen

 • hur refererar jag till barnkonventionen
 • Barnkonventionen unicef

  I referenslistan: United Nations Convention on the Rights of the Child, 20 November, , Om du använder en annan version än den ursprungliga, som exempelvis barnkonventionen ovan, får du utgå från det format som källan har. Ligger texten på en webbsida som i exemplet nedan.

  Referera till läroplanen apa 7

  Barns röster är avgörande för en hållbar värld. På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt.

  Referera till skollagen apa 7

  FN:s konvention om barnets rättigheter kan du referera till på följande sätt. I din text nämner du vilken artikel samt gärna sida. Exempel: Enligt artikel 28 har barn rätt till utbildning (Unicef Sverige , s. 27). I din lista: Unicef Sverige ().

  Barnkonventionen pdf

  Barnkonventionen. FN:s konvention om barnets rättigheter är grunden för vårt arbete med att säkerställa att barns rättigheter tillgodoses. Här kan du ta del av barnkonventionens texter, tolkning och den rapportering som sker för att bevaka dess efterlevnad.

  Referera till skollagen harvard

 • Vägledning vid tolkning och tillämpning av FN:s konvention om barnets rättigheter, Regeringen. Barnkonventionsutredningen har redovisat sitt betänkande. Utredningens uppdrag var att kartlägga hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen, som blev svensk lag
 • Referera barnkonventionen apa 7

  Barnkonventionen är en internationell överenskommelse som också är svensk lag. Den beskriver vilka rättigheter barn och unga har. Grundtanken är att alla barn i världen är födda fria och att alla barn har lika värde. Konventionen gäller barn och unga fram till den dag man fyller 18 år.

  Referera till barnkonventionen i löpande text apa

   Vad är barnkonventionen? Barnkonventionen är en internationell överenskommelse som slår fast en rad grundläggande bestämmelser om mänskliga rättigheter för barn. Den 1 januari kommer barnkonventionen att inkorporeras i svensk lagstiftning.

 • Referera till skollagen harvard
  1. Referera till barnkonventionen harvard

  Reglerna kallas artiklar och har olika nummer. I barnkonventionen kallas alla som är under 18 år för barn. Artikel 1: Alla människor under 18 år är barn. Artikel 2: Reglerna i barnkonventionen gäller för alla barn. Alla barn är lika mycket värda. Inga barn får bli diskriminerade, det vill säga bli sämre behandlade.

  Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3