Har man rätt till årlig löneökning

Unionen löneökning procent

De flesta avtal ger rätt till en årlig löneökning. Titta i det kollektivavtal (löneavtal) som gäller på din arbetsplats om du vill veta vad som gäller för just dig. Om du saknar löneavtal på din arbetsplats, så behöver du själv komma överens med din arbetsgivare om hur och när din lön ska revideras.

När har man lönesamtal

Kollektivavtal ger dig oftast rätt till årlig lönerevision. I de flesta av de centrala löneavtalen står det att lönen ska revideras årligen. Ditt löneavtal - det här ingår och så här hittar du det. Centrala och lokala avtal ger ramar kring din lön. Vad löneavtal innehåller.

 • Årlig löneökning enligt lag
 • Hur mycket kan man begära i löneförhöjning

  10 mars Blev din nya lön en besvikelse? Motiverade inte chefen varför du fick låg löneökning? Visions rådgivare My Sternberg ger sina bästa tips om hur du ska gå vidare om du är missnöjd. För somliga är samtalet där chefen berättar vad du får i löneökning en glad överraskning. För andra är det precis tvärtom.


 • har man rätt till årlig löneökning

 • Årlig löneökning enligt lag

 • Det finns ingen minsta summa du har rätt till i löneökning – såvida det inte finns bestämt i ett kollektivavtal eller i ditt eget kontrakt. Tycker du att du får för lite i löneökning bör du ta upp detta med din arbetsgivare.
 • Löneförhöjning 2023 kommunal

  Om du jobbar hos samma arbetsgivare mer än ett år, så har du rätt till en årlig lönehöjning. Här gäller det att du står på dig och pratar med din arbetsgivare om din rätt till löneförhöjning, ta gärna sektionen till hjälp om du behöver.
 • Löneförhöjning 2023 kommunal
 • Lönerevision nyanställd

  I vissa centrala löneavtal finns inget bestämt löneutrymme, utan de lämnas till de lokala parterna att bestämma. Det innebär att Unionens lokala klubb och din arbetsgivare får förhandla fram löneutrymmet. Storleken på löneutrymmet säger inget om hur stor just din löneökning ska vara.

  Löneförhöjning 2023

   Sammanfattningsvis, din arbetsgivare är inte skyldig att ge dig en årlig löneökning när kollektivavtal inte finns på arbetsplatsen. Istället måste du som arbetstagare komma överens med din arbetsgivare om och när en löneökning ska ske. Detta bör även skrivas in i ditt anställningsavtal, annars har du ingen säker rätt till.

   Årlig löneökning procent

  Det vanliga är att en arbetstagare får löneökning en gång om året, oavsett om kollektivavtal finns eller inte, och i samband med detta har man även oftast rätt till lönesamtal. Kollektivavtalet kan omfatta enskilda klausuler om lönevillkor och det kan finnas en garanterad miniminivå för det årliga lönepåslaget.

  Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3