Hänvisa till lag i fotnot

Fotnot exempel

Om att hänvisa till lag eller fördrag i text Hänvisning till författning eller fördrag görs normalt i löpande text och inte i fotnoter. När du skriver hänvisning till lagar, lagrum, stycken och punkter är det viktigt att tänka på att det ska vara enkelt för läsaren att förstå vad du menar, samt att du ä r konsekvent.


Oxford fotnot webbsida

I juridiska arbeten behöver du vanligtvis inte ange författningar i fotnot eller källförteckningen. Det räcker att hänvisningen finns med i den löpande texten. Skriver du PM eller uppsats inom andra ämnesområden så ska du ange författningen i såväl källhänvisning som källförteckning.


 • hänvisa till lag i fotnot


 • Fotnoter lathund

  Hänvisningar till litteratur i en fotnot kan anges som fullständig eller förkortad referens. Första gången en källa anges i texten kan den skrivas som en fullständig referens. När du i fortsättningen refererar till samma källa i din text ska den vara i förkortad form.
 • Referera till lag i löpande text
 • Förkortad fotnot

  Fotnoter. Referenser i den löpande texten skrivs med en fotnot efter meningens punkt, och längst ned på samma sida hamnar fotnoten. Den första gången du anger en källa i en text behöver du skriva fullständig information om källan i fotnoten.


  Referera till lag apa

   I källhänvisningen till offentligt tryck skriver du vad det är för material (Prop. = proposition, SOU = Statens offentliga utredningar, Ds = Departementsserien, Dir. = Kommittédirektiv, Skr. = Skrivelser, Bet. = Betänkanden etc.) och nummer samt titel och eventuell sidhänvisning.

  Fotnot harvard

  I lagtext används ett standardiserat sätt att hänvisa till ett lagrum. Man hänvisar till en viss paragraf med paragrafnumret följt av "§", till ett visst kapitel med kapitelnumret följt av "kap.", och till ett visst stycke med "första stycket", "andra stycket" osv.

   Hur gör man en fotnot

  Den här guiden är framtagen av universitetsbiblioteket för att hjälpa dig som skriver PM och uppsatser inom juridik. Du som skriver inom andra ämnen men använder dig av rättskällor bör hellre utgå ifrån våra andra guider till källhänvisningar och referenser.


  Referera till lag i löpande text

 • Blir dina texter ett virrvarr av långa och många laghänvisningar? I det här språkbrevet får du veta hur du hänvisar till lagar på rätt sätt, utan att trassla in dig. Om du skriver exempelvis rapporter, beslut eller yttranden så behöver du säkerligen hänvisa till lagar ibland.
 • Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3