Biskopsmåla naturreservat

I naturreservatet Biskopsmåla kan du uppleva

I naturreservatet Biskopsmåla kan du uppleva ett område vid kusten med en härlig naturskog av ädellövträd, tall och äldre granar. Eken dominerar som på många andra ställen i Blekinge. I reservatet ingår ett stort havsområde med några små öar. Skären i yttre skärgården är fågelskyddsområde.

Reservatsregler finner du via länken nedan

11, years ago the shoreline was 18 metres lower than it is today and remains from the Mesolithic period can be found on the sea bed here. Bunkers from the Second World War can be seen on the beach. The peninsula is largely covered with broadleaf woodland, with coastal meadows along the strip of shoreline. Small skerries are bird protection areas with access prohibited from 1 April to

 • Sonekulla-Biskopsmåla naturreservat ligger vid Bräkneåns
  1. Biskopsmåla är ett naturreservat

  Naturreservat. Blekinge län. km från dig. — (se recensioner) För 11 år sedan var strandnivån 18 meter under dagens och på havsbotten kan här finnas lämningar från jägarstenåldern. Vid stränderna finns bunkrar från andra världskriget. Halvön är till största delen bevuxen med ädellövskog med havsstrandängar vid.

 • biskopsmåla naturreservat
 • Troligen den största boken i

  Biskopsmåla naturreservat Näytä koko näytön kokoisena. Edellinen dia. Seuraava dia. Kuva: Robert Ekholm Kuva: Robert Ekholm Kuva: Robert Ekholm.

  Biskopsmåla är ett naturreservat

   Biskåpsmålas Naturreservat Hiking in Biskåpsmålas Naturreservat Hiking Our Tour recommendations are based on thousands of activities completed by other people on komoot. Learn more Looking for the best hikes and walks in Biskåpsmålas Naturreservat? Then browse our collection of routes around this beautiful natural park in Blekinge below.


 • Troligen den största boken i
 • Sonekulla-Biskopsmåla naturreservat ligger vid Bräkneåns

 • Sonekulla-Biskopsmåla nature reserve is located at Bräkneån estuary. The landscape is characterized by the river's delta formation with reedbeds, grazing meadows and forests. South of the reserve is a beautiful area with swimming and rest opportunities.
 • Naturreservat med ca 40 ha

  Biskopsmåla är ett naturreservat i Ronneby kommun i Blekinge län. Reservatet är skyddat sedan och omfattar hektar, varav vatten. Det omfattar delar av Biskopsmålahalvön och kringliggande öar och skär och består av bland annat ädellövskog. Källor [ redigera | redigera wikitext] Länsstyrelsen, naturreservat Biskopsmåla.

  Kartor över Sverige. Upptäck lokala

  Biskopsmåla is in Sweden, has been designated as Naturreservat at National level in It covers km2 Happening Now Diagnostic Climate Ecosystems Ecosystem Services Land Cover Species.

  Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3