Vilken organisk syra är starkast

Olika syror

Organiska syror är organiska föreningar som samtidigt är syror. De vanligaste, karboxylsyrorna, är svaga och får sina syraegenskaper från sina karboxylgrupper. Andra organiska syror är de starkare sulfonsyrorna och även alkoholer. Nästan alla organiska syror är oxosyror, det är bara merkaptaner som kan donera vätejoner som inte är.

Svavelsyra

Organiska syror är organiska föreningar som samtidigt är syror. De vanligaste, karboxylsyrorna, är svaga. Andra viktiga organiska syror är askorbinsyra eller vitamin C samt de något starkare sulfonsyrorna.

Sura ämnen i hemmet

Några starka syror är: Vattenlösning av vätebromid. Vattenlösning av vätejodid. Perklorsyra. Salpetersyra. Saltsyra (en vattenlösning av väteklorid) Svavelsyra. Starka syror är även frätande som starka baser.

  Svaga syror

Vätet i karboxylgruppen kan lämna molekylen. Det är det som gör att de här ämnena är sura. När de tappar en väte, blir de som är kvar en minusladdad jon, med efternamet -oat: Metanoat, etanoat, och så vidare. Ju kortare kolkedja, desto starkare är syran.
 • Vad är en bas

 • Syror och baser

  Exempel på starka syror är saltsyra, svavelsyra och salpetersyra. Starka syror är livsfarliga om de. (15 av ord) Svaga syror. Exempel på svaga syror är ättiksyra och citronsyra. De är organiska. (11 av 68 ord) Syror i kroppen och miljön. Syror och baser har en viktig funktion i allt levande.


 • vilken organisk syra är starkast
 • Starka syror

   Organiska syror innehåller kol och är vanliga i naturen. De finns i växtriket (till exempel oxalsyra, askorbinsyra och citronsyra) samt i djurriket (till exempel myrsyra och mjölksyra). Organiska syror kallas också för karboxylsyror, eftersom de innehåller en karboxylgrupp, -COOH.

  Vad är en bas

 • Ingen av de starka syror som traditionellt listas i en kemitext har titeln världens starkaste syra. Rekordinnehavaren var tidigare fluorsvavelsyra (HFSO 3), men karboansupersyror är hundratals gånger starkare än fluorsvavelsyra och över en miljon gånger starkare än koncentrerad svavelsyra.
 • Vad är en syra

  Svar. Karbansyra är den starkaste syran. Anledningen till att detta tekniskt sett är världens starkaste syra är att det är den starkaste syran som en enstaka molekyl. Mycket starkare syror – syrorna som smälter genom tabeller – kan skapas genom att blanda vissa antimonföreningar med fluorvätesyra ($ \ ce {HF} $).


  Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3