Hur påverkar undernäring kroppen

Förebygga undernäring

Undernäring kan leda till minskad ork och muskelmassa. Detta kan leda till minskad rörlighet både i stol och säng och en oförmåga att ändra position, som i sin tur medför en ökad risk för trycksår. Undernäring kan även leda till försämrad sårläkning med risk för en vårdrelaterad infektion. Försämrad munhälsa.


Undernäring symtom

Undernäring är särskilt allvarligt bland barn eftersom det påverkar den fysiska och mentala utvecklingen, i värsta fall med kroniska skador som följd. Undernäring kan vara en konsekvens av en plötslig katastrof eller väpnad konflikt som orsakar matosäkerhet och hungersnöd.

Undernärd vuxen

Undernäring som inte upptäcks eller lämnas utan åtgärd kan få allvarliga konsekvenser med ett personligt lidande och en högre vårdtyngd som följd. Undernäring kan klassas som vårdskada om vården inte utför passande åtgärder för att upptäcka och behandla tillståndet.


Vad är undernäring

 • Undernäring ökar risken för försämrad sårläkning och infektioner. Undernäring kan också ge en minskad muskelmassa vilket ökar risken för fallskador och funktionsnedsättningar. Även den psykiska hälsan kan försämras. En vårdskada om undernäringen hade kunnat förhindras.
 • Vad är undernäring


 • Undernäring äldre

  Vid risk för undernäring, vid utvecklad undernäring samt vid akut eller kronisk sjukdom anses proteinbehovet ligga runt 1,2–1,5 g/kg kroppsvikt och dygn. Den högre mängden rekommenderas vid allvarlig sjukdom eller vid betydande undernäring [26].
 • Undernäring symtom

 • Undernäring symtom vuxen

  Undernäring kan också påverka immunförsvaret, öka risken för komplikationer och infektioner samt leda till ökad trötthet och apati. Många patienter upplever aptitlöshet och illamående. Det kan göra det svårt att äta tillräckligt, speciellt i perioder när behoven är större än normalt.

   Undernäring 1177

  Vilka konsekvenser kan undernäring leda till? Undernäring ökar risken för svårläkta sår och infektioner. Undernäring kan också ge en minskad muskelmassa vilket ökar risken för fallskador och funktionsnedsättningar. Även den psykiska hälsan kan försämras. Vad händer med kroppen när man svälter sig själv?.


 • hur påverkar undernäring kroppen

 • Hur kan nedsatt motorik påverka risken för undernäring

   Hos kritiskt sjuk patient med metabol stress såsom feber, sepsis, trauma eller stor kirurgi kan energiutgifterna vara ökade, men kroppen har svårare att tillgodogöra sig näringen. Börja alltid med låg dos, cirka % av energibehov/dygn, alternativt räkna kcal/kg/dygn.

  Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3