Svartmögel trätak

 • Grönt mögel på trä

 • Grönt mögel på trä

  Svartmögel trivs bra i hem och utrymmen med hög luftfuktighet, dålig ventilation eller vid vatten- och fuktskador. Ofta visar sig svartmögel som en svart beläggning i en rund formation av svarta prickar. Vanligt förekommande sorter av svartmögel är Stachybotrys, Aspergillus, Penicillum, Fusarium och Cladosporium. Visa hela svaret.

  Ta bort mögel på målad vägg utomhus

  I denna guide kommer vi att gå igenom hur du på ett effektivt sätt ta bort svartmögel från trä som vindskivor och på fasader samt ge tips på vad du kan göra för att undvika att svartmögel kommer tillbaka på dessa ytor. för att förebygga framtida mögelangrepp.
 • svartmögel trätak
 • Ta bort mögel på obehandlat trä

  Går det att ta bort svartmögel själv? Svartmögel är tyvärr ett vanligt förekommande inslag i kök, badrum och andra våtutrymmen. Både invändigt och på husets fasad. Hur ska man gå tillväga för att förebygga att det uppstår och göra för att ta bort svartmögel?.

 • Medel mot mögel på trä
 • Mögel-fri

  Svartmögel är en samlingsbeteckning för flera olika mögelarter med mörk eller svart färg. Släkten med arter av svartmögel är bland andra Cladosporium, Stachybotrys, Aspergillus, Penicillium och Fusarium. [ 1] Flera av arterna är skadliga om de får växa okontrollerat.


  Cleanzip

   Svartmögel är tyvärr ett relativt vanligt problem i hus och något som är farligt för både bostaden och människor. Svartmögel är ett samlingsnamn på flera mögelsorter. Här får du lära dig mer om svartmögel, hur du blir av med det samt vilka hälsoeffekter långvarig exponering kan orsaka.

  Svartmögel farligt

  Svartmögel förstör inte husets konstruktion, vilket hussvamp gör, men människor kan bli allvarligt sjuka av svartmögel och det kan dessutom sprida en obehaglig doft i huset. I denna artikel får du veta mer om missförstånd kring svartmögel, när vi avfärdar eller bekräftar 15 påståenden om svartmögel.

  Medel mot mögel på trä

 • Svartmögel är små mikroskopiska svampar som trivs i fuktiga utrymmen, som badrum och kök. De frodas även i kalla och mörka miljöer med dålig ventilation. Svartmögel kan även växa på grönsaker, som lök. Svartmögel har förmågan att snabbt etablera sig i våra hem.


  1. Svartmögel spridning

  Är svartmögel farligt? Svartmögel kan orsaka skador på både din hälsa och ditt hem. Det är den farligaste typen av mögel. Svartmögel bildar mykotoxiner, vilket sprider luftburna gifter i gasform. Dessa gifter kan ge upphov till hälsobesvär som allergier, kroniska lungproblem och i värsta fall cancer.


  Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3