Datorn fakta

 • Vem uppfann den första datorn
 • Vad hette den första datorn

  En dator är en maskin som kan bearbeta data och utföra beräkningar automatiskt, effektivare än vad som kan göras manuellt. Datorn kan bestå av mekaniska, elektroniska, optiska eller andra komponenter och styrs med hjälp av instruktioner som lagras i dess primärminne. Från början var datorn huvudsakligen ett hjälpmedel för att.

  Vem uppfann datorn

  Datorn. En dator är en digital och elektronisk maskin med ett minne som kan lagra information och program som styr datorns handlingar. Från början var de stora som ett hus — nu får de plats i fickan. De första datorerna tillverkades på talet. De utvecklades för att bland annat knäcka fiendesidans hemliga koder.

  När uppfanns den första datorn

  Datorns historia. L. Bild: US Army. ENIAC, världens första dator, var extremt stor. Bild från Världens första elektroniska datamaskin var ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator). Datorn Eniac konstruerades i USA under andra världskriget. Datorn var 30 meter lång, 3 meter hög och 1 meter bred.

  Datorns historia

  Datorhistoria. Datorn har haft många skepnader och användningsområden under sin relativt korta historia. Här presenterar vi en översikt om datorns utvecklingshistoria. Foto: Ellinor Algin. Tekniska museet deltog under åren – i ett forskningsprojekt som dokumenterade svensk datorhistoria och hur vårt samhälle kom att digitaliseras.

  Vem uppfann den första datorn

 • Datorns historia sträcker sig över den tid då människan konstruerat maskiner för att göra beräkningar och bearbeta data. Räknemaskiner har funnits i flera hundra år, men det var först på talet som de blev elektriska. Det vi kallar datorer omfattar egentligen många helt skilda koncept: dels utrustning avsedd att underlätta.
 • Datorns utveckling

  Datorer har i dag en så bred spridning och användning att det knappast längre är meningsfullt att ange speciella tillämpningsområden, lika lite som det vore rimligt att ange tillämpningsområden för elmotorer. Vad gäller förändringarna i synen på datoranvändning, se databehandling.

   Vad är en dator

  1. Datorns chassi. En dators chassi beskrivs bäst som dess kropp, det vill säga dess hölje. Ett datorchassi kapslar in samtliga delar datorn består av. Det finns en stor mängd olika chassin på marknaden och vissa är bättre lämpade för vissa typer av datorer.
 • datorn fakta
 • Första datorn 1946

   Här är tio intressanta fakta som du bör känna till om datorer. Letade bevis i fel webbläsare Polisens utredare i USA missade komprometterande Google-sökningar som gjorts på Casey Anthonys dator.

  Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3