Hur man gör vulkanutbrott

Vad händer när vatten kokar

Hjärtat i en aktiv vulkan består av en kammare av magma. Ett vulkanutbrott sker när trycket i kammaren av magma är så högt att magman pressas upp mot ytan. Där skjuts den vanligtvis ut ur vulkanens mynning, som även kallas krater. Ibland uppstår även stora mängder aska som bildas när magman kommer i kontakt med luften.

Experiment barn bakpulver

Om det faller mycket aska på hustak och sedan regnar så blir askan tyngre och kan få husen att kollapsa. Regn och aska kan även orsaka lerströmmar (så kallade laharer). Askan som sprids i luften kan dessutom slå ut flygplansmotorer. På grund av den risken stoppas flygtrafiken ibland vid vulkanutbrott.

Vulkan lava

  Aska efter vulkanutbrott gör dagen till natt på den karibiska ön Monserrat. Den aska som regnar ner under ett vulkanutbrott har burits upp i luften av gaserna. Askan består av pyroklastiska material, söndersmulade och brända bitar av sten. Den kan också innehålla sand som smält till glas.

  Hur fungerar bakpulver

Innan den når ytan samlas magman i stora magmakammare där den förblir tills sprickor och hålrum i berget gör att den kan fortsätta att stiga uppåt. När magman når markytan eller havsbotten har vi ett vulkanutbrott och magman övergår till att kallas lava.


 • hur man gör vulkanutbrott
 • Experiment lavalampa

  Klart för vulkanutbrott! Blanda bakpulver och karamellfärg och häll i blandningen i kratern. Droppa ättika på det färgade bakpulvret i vulkanen av trolldeg. Den röda blandningen fräser och bubblar och börjar välla ut ur kratern. Ättikan reagerar med bakpulvret, koldioxid bildas och driver ut lavan ur vulkanen - precis som på riktigt!.

  Tema vulkaner förskolan

  Det är nämligen störst sannolikhet att ett vulkanutbrott gör ett globalt avtryck på klimatet om det inträffar i tropikerna. Där sprids askmolnet till både norra och södra halvklotet, vilket ökar den klimatkylande effekten.

  Experiment hemma

  Förklaring. När bakpulver och ättikssprit kommer i kontakt med varandra sker en kemisk reaktion där koldioxid bildas. Koldioxiden, som är en gas, fångas som bubblor i diskmedlet och väller ut ur vulkanen. Bakpulver består av cirka 30 % bikarbonat, 40 % någon syra (till exempel natriumpyrofosfat) samt 30 % fuktmotståndigt ämne (till.

  Väteperoxid vulkan

 • Ett vulkanutbrott kan till viss grad förutsägas, eftersom det ofta finns många tecken på att ett utbrott är på gång. Den lava som under utbrottet rinner ut ur kratern pressas först upp från jordens inre och in i en magmakammare under vulkanen. På sin väg förflyttar sig lavan genom underjorden, och trycket från lavan får den hårda.

 • Experiment lavalampa
 • Väteperoxid vulkan

 • Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3