Vad gör blåstången

Fucus vesiculosus

Blåstången är skildkönad, d v s han- och honorganen sitter på olika individer. De är samlade i receptakler i spetsen av vissa skott. Receptaklerna är vårtiga och ofta gaffelgrenade. Östersjöns vatten har en salthalt som ligger långt under vad som är idealiskt för blåstången.

Lång blåstång

Blåstången är Östersjöns viktigaste fleråriga strukturbildande alg. Som sådan är den viktig för många andra organismer som levnadssubstrat eller gömslen. Namnet blåstång kommer från de tydligt luftfyllda flytblåsor som håller algen flytande, vilket ger en ökad fotosyntes.

  Knöltång

Blåstången, Fucus vesiculosus, är brun eller olivgrön till färgen och känns lätt igen på de luftfyllda blåsorna som håller den flytande. Blåstången formar fantastiska revliknande bestånd på klipp- och stenbottnar på ungefär 0,5–3 meters djup.

Blåstång äta

Vad betyder. blåstång? en havsväxt i gruppen brunalger med bandformiga grenar med luftblåsor på. Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, e upplagan Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.
 • vad gör blåstången
 • Sågtång

   Dessutom är blåstången primärproducent och bidrar till att öka syrehalten i vattnet. Blåstången har parvisa flytblåsor som är fyllda med syre och gör så att plantan står upp i vattnet. Används till mycket.

  Blåstång recept

  I blåstången trivs tångräkor och tångmärlor, musslor, havstulpaner och många, många ler. Tången är ett bra gömställe, här tar många småkryp skydd mot iender. Det gör blåstången till en perfekt lekplats och barnkammare för smådjur. Blåstången är faktiskt den miljö i Östersjön som innehåller lest olika sorters arter.

  Blåstång östersjön

  Blåstång – den viktigaste algen. Den långlivade blåstången är i Svealand ensam om att bilda de artrika brunalgsbälten som utgör livsmiljö för många andra djur och växter. Övergödningen har minskat blåstångens djuputbredning, vilket inneburit att den totala ytan av dessa havets skogar minskat påtagligt. Det finns få.

  Blåstång engelska

 • Blåstången Morfologi och utbredningsområde Blåstången är en flerårig makroalg som tillhör klassen brunalger (Phaeophyceae) (Dybbro & Elmquist ). Alger är flercelliga vattenlevande organismer som kan fotosyntisera och är viktiga syreproducenter i Östersjön (Tolstoy & Österlund ). Alger tillhör gruppen.
 • Blåstång engelska


 • Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3