Svensk författningssamling nummer

Nya lagar 1 juli 2023

Författningar som har utfärdats före den 1 april finns i den tidigare tryckta versionen av Svensk författningssamling. Visa år. SFS-nummer. Rubrik. Publicerad. Förordning om ändring i förordningen () om EU:s gemensamma jordbrukspolitik.


Referera till lag i löpande text

Gå direkt till en författning genom att skriva in ett fullständigt SFS-nummer i rutan Ange SFS-nummer och klicka på Sök. Visa de författningar som har publicerats i Svensk författningssamling ett visst år genom att klicka på pilen vid rutan Visa år och välja ett år.

Sfs-nummer

 • Svensk författningssamling. Svensk författningssamling (SFS) är en kronologisk sammanställning av Sveriges författningar, som utgörs av lagar och förordningar. Riksdagen beslutar om lagar och de utfärdas därefter av regeringen, som också fastställer förordningar.

 • Nya lagar 2023

  Här hittar du lagar och förordningar i den senaste versionen med alla ändringar införda i den ursprungliga texten. Svensk författningssamling (SFS) i tryckt format. Här hittar du lagar och förordningar presenterade som de såg ut när de gavs ut i tryckt format.
 • Sfs-nummer

 • Svensk författningssamling (sfs) i tryckt format

  Lagar i Svensk författningssamling. Alla nya eller ändrade lagar publiceras i Svensk författningssamling (SFS). Från och med den 1 april publiceras lagarna elektroniskt på en ny webbplats. När riksdagen har fattat sitt beslut ska regeringen utfärda den nya lagen.

  Vem beslutar om förordningar

  Regeringskansliets rättsdatabaser. Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 • svensk författningssamling nummer
  1. Sfs lagar

  Den allmänna svenska författningssamlingen är Svensk författningssamling (SFS), i vilken samtliga svenska lagar och förordningar publiceras. I övriga författningssamlingar publiceras de författningar som närmast berör till exempel en viss myndighets verksamhet.

  Författningssamling för svensk juridik

   Svensk författningssamling (SFS) finns komplett från startåret i tryckt form på referensavdelningen. Referensexemplar av SFS i tryckt form finns i juridiksamlingen. På riksdagens webbplats finns alla nu gällande lagar och förordningar. Svensk författningssamling (Riksdagen).

  Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3