Sjukdom lungor

Sarkoidos dödlighet

Innehåll - Lungor och luftvägar. Läs mer om astma, KOL, sömnapné och andra sjukdomar och besvär som kan göra det svårt att andas. Hosta är vanligt och kan ha många orsaker. Här kan du läsa mer om hosta och sjukdomar som ger hosta och slem i luftvägarna.


Infektion i lungorna cancer

Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom som i nio fall av tio drabbar lungorna, men förändringar kan förekomma också i andra organ. Cirka personer insjuknar årligen i Sverige och flertalet är män. De flesta som får sarkoidos är 30 - 60 år, kvinnor debuterar lite senare än män.
 • sjukdom lungor
 • Sarkoidos coronavirus

  KOL är en sjukdom som främst påverkar lungorna och luftvägarna, men även andra kroppsdelar är påverkade. Den leder bland annat till att du får svårare att andas och orkar mindre. KOL beror oftast på rökning. Du kan inte bli helt frisk från KOL, men det finns behandling som kan lindra besvären.

  Ont i lungorna förkylning

  Sarkoidos är en sjukdom som kan ge en lång rad olika symtom. Det beror på att så gott som vilket organ som helst kan drabbas. Sjukdomen uppträder i minst nio fall av tio i lungorna men symtom från bland annat ögon, hud, och lymfsystem är också vanliga.

  Andningsorganens sjukdomar 1177

 • Inflammation och infektion i lungor och luftrör Sarkoidos. Sarkoidos innebär att ett eller flera organ i kroppen inflammeras på grund av en rubbning i immunförsvaret. Oftast påverkar sjukdomen lungorna. Symtomen varierar och det kan ta tid innan sjukdomen går över.


 • Andningsorganens sjukdomar 1177
 • Lungsjukdomar lista

   KOL, en översikt. Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en sjukdom som kännetecknas av att luftrören faller ihop vid utandning. Sjukdomen kan ge symtom i form av hosta, andfåddhet och en större risk att få infektioner i luftrören. Fakta KOL.


  Sarkoidos och alkohol

  Det vanligaste symtomet på lungcancer är hosta eller torrhosta under längre tid. Andra symtom är blodiga upphostningar, andfåddhet i vila, smärta i bröstkorgen, pipande eller väsande andning, lunginflammation, viktnedgång och tappad matlust. Symtomen är ofta vanliga även vid andra sjukdomar i lungorna.


   Inflammatoriska förändringar i lungorna

  Lungsjukdom - de vanligaste. fakta Lungorna sitter skyddade bakom bröstkorgen. En stor anledning till att man drabbas av lungsjukdomar är rökning. Men det finns även lungsjukdomar som inte har med rökning att göra såsom lunginflammation, lungfibros och tuberkulos.

  Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3