Hushållsavfall kungsbacka

Återvinningscentral kungsbacka öppettider

I Kungsbacka är det vår upphandlade entreprenör Ragn-Sells som hämtar soporna runt om i kommunen. Här hittar du information om hämtningen av ditt avfall. Hur gör jag med kärlen vid hämtning? Ställ ut sopkärlen senast klockan 6 samma dag som vi ska hämta soporna. Ställ kärlen med handtaget ut mot vägen så vi lätt kan tömma kärlet.

Sophämtningsschema

Välkommen till våra tre återvinningscentraler i Kungsbacka: Klovsten, Barnamossen och Frillesås. Källsorteringsguide Här hittar du olika sorters avfall och kan se var det ska lämnas. Förpackningar, tidningar och tomglas På återvinningsstationerna lämnar du bland annat förpackningar av glas, plast, metall och kartong. Farligt avfall.

Sophämtning kungsbacka kommun

  Välkommen till våra tre återvinningscentraler i Kungsbacka: Klovsten, Barnamossen och Frillesås. De har alla öppet sju dagar i veckan, men med olika öppettider. Hitta till våra återvinningscentraler.

  Ragnsells sophämtning kungsbacka

När du tecknar ett abonnemang ingår hämtning av hushållsavfall vid fastigheten, normalt var fjortonde dag. Nytt renhållningsabonnemang När du vill söka nytt abonnemang eller anmäla ett ägarbyte till en befintlig fastighet eller anmäla nytt abonnemang till nybyggd fastighet behöver du göra det i vår e-tjänst.
 • hushållsavfall kungsbacka
 • Sophämtning kungsbacka schema

  Hushållsavfall. Hushållsavfall från villa och fritidshus hämtas normalt var fjortonde dag. För verksamheter och flerbostadshus hämtas avfallet normalt varje vecka. I avfallstaxan finns andra hämtningsalternativ samt tilläggstjänster specificerade.

 • Sophämtning kungsbacka pris
 • Sophämtning kungsbacka pris

 • I Kungsbacka utför vi bl a hämtning av hushållsavfall samt slamtömning på uppdrag av kommunen. Kommunens hemsida I Kungsbacka hämtar vi Hushållsavfall Trädgårdsavfall Grovavfall Elavfall Farligt avfall Latrin Slam Hyr container i Kungsbacka Vi erbjuder container till fast pris i Kungsbacka med omnejd.
 • Källsortering kungsbacka

  Kungsbacka har en miljöstyrande taxa för avfallet. Det innebär att vi vill göra det minst kostsamt att hantera sitt avfall på ett hållbart sätt. Alla olika abonnemang och aktu-ell taxa hittar du på vår hemsida avfall. Ungefär 90 procent av hushållen i Kungsbacka sorterar idag ut sitt matavfall.

  Hämtschema kungsbacka

  Tjänster som vi erbjuder är bland annat sommarabonnemang och hämtning av trädgårdsavfall, grovavfall och vitvaror. Sedan erbjuder vi inte längre hämtning av papper och glas vid fastighet som tilläggstjänst.

  Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3