Proposition aktieägares rättigheter

Institutionella investerare ska också offentliggöra

Kompletteringar till nya EU-regler om aktieägares rättigheter. Regeringen föreslår att det införs vissa särskilda krav som ska underlätta för ett noterat aktiebolag att identifiera ägarna till aktierna i bolaget och underlätta för ägarna att utöva sina rättigheter.

I propositionen föreslår regeringen också

 • Nya EU-regler om aktieägares rättigheter Prop. / Publicerad 12 mars Regeringen föreslår att verksamheten hos institutionella investerare och kapitalförvaltare ska göras mer transparent genom att de offentliggör sina principer för aktieägarengagemang.
 • Propositioner är förslag till nya

  I propositionen föreslås de lagändringar som bedöms nödvändiga för att genomföra EU-direktivet om aktieägares rättigheter i noterade aktiebolag. Direktivet syftar huvudsakligen till att underlätta för aktieägarna att utöva sitt ägarinflytande.

  Om aktieägares rättigheter i noterade aktiebolag.

  Prop. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Regeringen föreslår att det införs vissa särskilda krav som ska underlätta för ett noterat aktiebolag att identifiera ägarna till aktierna i bolaget och underlätta för ägarna att utöva sina rättigheter.
 • proposition aktieägares rättigheter

 • I propositionen föreslår regeringen också

 • I propositionen föreslås de lagändringar

   Nya EU-regler om aktieägares rättigheter Regeringens proposition / Nya EU-regler om aktieägares rättigheter Prop. / Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars Stefan Löfven Peter Hultqvist (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll.

  Regeringens proposition / Aktieägares

  I propositionen föreslås de lagändringar som bedöms nödvändiga för att genomföra. EU-direktivet. om aktieägares rättigheter i noterade aktiebolag. Direktivet syftar huvudsakligen till att underlätta för aktieägarna att utöva sitt ägarinflytande.

  Regeringen föreslår i proposition /

  om aktieägares rättigheter i noterade aktiebolag. Direktivet syftar huvudsakligen till att underlätta för aktieägarna att utöva sitt ägarinflytande. Det föreslås med anledning av direktivet att ett aktiebolag ska kunna ange i bolagsordningen att aktieägarna inför bolagsstämman får utöva sin rösträtt per post.
 • Institutionella investerare ska också offentliggöra
  1. Går till ägaren eller

  Förslagen föranleds av Europaparlamentets och rådets direktiv /36/EG av den 11 juli om aktieägares rättigheter. Direktivet trädde i kraft den 3 augusti och ska vara genomfört senast den 3 augusti

  Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3