Vem är chef för trafikverket

 • Trafikverket hr kontakt
 • Trafikverket organisation

 • Susanne Skovgaard. Chef för den centrala funktionen Strategisk utveckling. Foto: Patrik Lindström.
  1. Hr-chef trafikverket

  Roberto Maiorana ny generaldirektör för Trafikverket Regeringen har idag fattat beslut om ny generaldirektör för Trafikverket. Roberto Maiorana tillträder den 1 mars

  Trafikverket chef lön

  Roberto Maiorana tillträder som generaldirektör. I mars börjar Roberto Maiorana sitt uppdrag som generaldirektör för Trafikverket. Roberto har lång erfarenhet som ledare både från näringsliv och myndighet, senast som chef för verksamhetsområde Trafik i Trafikverket. Publicerad 1 mar


  Tidigare gd trafikverket

  Organisationsskiss. Skissen visar Trafikverkets olika delar, samma som beskrivs i texten längre ner på sidan. I skissen finns dessutom styrelse, internrevision, generaldirektör, överdirektör, generaldirektörens kansli och säkerhetsfunktion.

  Roberto maiorana

  Regeringen utsåg på torsdagen att utse Roberto Maiorana till generaldirektör och chef för Trafikverket. Roberto Maiorana är sedan chef för ett av Trafikverkets verksamhetsområden, verksamhetsområde Trafik. Han tillträder sin befattning den 1 mars


  Generaldirektör trafikverket lön

   Det är Trafikverkets ledstjärna som guidar oss i vårt uppdrag. Läs mer om vår verksamhet och hur vi är organiserade. Färjerederiets vision, verksamhetsidé och affärsplan ; Trafikverkets bibliotek ; Trafikverkets författningssamling ; Vår organisation ; Årsrapporter och omvärldsanalyser ; Vem gör vad av myndigheterna?.

  Trafikverket hr kontakt

  Twitter. Regeringen utser Roberto Maiorana till generaldirektör och chef för Trafikverket. Roberto Maiorana är i dag chef för ett av Trafikverkets verksamhetsområden. Han tillträder den 1 mars – Jag är mycket glad över att Roberto Maiorana har tackat ja till uppdraget.
 • vem är chef för trafikverket
 • Roberto maiorana bakgrund

  Trafikverket är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som inledde sin verksamhet den 1 april Myndigheten har huvudkontor i Borlänge, och regionkontor i Luleå, Gävle, Solna, Eskilstuna, Göteborg och Kristianstad. Roberto Maiorana är generaldirektör från 1 mars

 • Trafikverket organisation
 • Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3