Är för att en subjunktion

 • Exempel på subjunktioner


 • Subjunktioner ordlista

  En konsekutiv bisats, eller följdbisats, inleds normalt med subjunktionen så att, exempelvis Ställ dig här så att du ser bättre! I sådana konstruktioner används också den kopplade subjunktion en ju desto, till exempel Ju förr du kommer, desto fortare blir vi färdiga.

  Konjunktioner och subjunktioner lista

  Konjunktioner och subjunktioner. Av Stephanie Safa. Konjunktioner är ord som kopplar ihop ord och satser i en mening. Exempel på konjunktioner är orden "och", "men" och "eller". Subjunktioner är ord som påbörjar bisatser, till exempel "att", "om" och "eftersom".

  Konjunktion synonym

  ," Ja va hände då? Den kan inte stå för sig självt och är då en bisats. "När" binder ihop en huvudsats och en bisats är då en subjunktion. Så det gäller helt enkelt att bli duktig på att kategorisera satser om de är huvudsatser eller bisatser, sen är det ganska enkelt att dra slutsatsen om det är subj. eller konj.

  Exempel på subjunktioner

 • Subjunktion exempel meningar. Är det så att ” innan ” är en subjunktion och ” före ” är inte det? Den där ormen är giftig! ”, utan också att man inte ska säga ” större än mig ” eftersom än är en subjunktion som måste följas av subjektsformen jag. Att kan också vara subjunktion – ” Jag var glad att han kom.


 • Konjunktioner ordlista

  ”Att” är antingen ett infinitivmärke eller en subjunktion. Infinitiv. Enkelt sagt är verbets infinitiv dess presensstam + a (såvida inte stammen redan slutar på -a eller tryckstark vokal (tro, gå), ”att läsa”, ”att springa” och så vidare.

  Konjunktion exempel

  Alltså är det olika ord som är konjunktioner respektive subjunktioner och hur avgör man vilka av, exempelvis, orden "att, alltså, och, så etc" som är konjunktioner respektive subjunktioner? Och i exemplen nedan, tar man med konjunktion och subjunktionen när man ska avgöra om det är bisats eller huvudsats?.

  20 konjunktioner

   SUBJUNKTION sub1juŋkʃω4n, r. l. f.; best. -en; pl. -er. förening, bifogande, anknytning; numera i sht (språkv.): underordnande konjunktion. Andersson (). Den.. nyskapade termen subjunktioner. Noreen VS 5: ().

   Subjunktion synonym

  Konjunktion & Subjunktion. Vad är skillnaden mellan konjunktioner och subjunktioner? och jag vill gärna ha hjälp med att lista ut subjunktion/konjunktion i denna mening: "Fia som var äldst på kontoret trodde inte på idén". Förmodligen är det "som", men är inte säker på vilken ordklass den tillhör?.
 • är för att en subjunktion
 • Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3