För högt p-d-dimer kan vara symtom på

 • D-dimer inflammation
 • D-dimer inflammation

 • Det minsta fragmentet kallas D-Dimer (innehåller två D-domäner). Nivån av D-Dimer är normalt mycket låg men ökar i samband med djup ventrombos (DVT) och lungemboli. Ökade D-Dimerer ses också vid inflammatoriska processer, vissa tumörer samt vid DIC (disseminerad intravaskulär koagulation) varför höga nivåer av D-Dimer inte alltid.

 • D-dimer högt värde

  Tolkning av svar. Förhöjda D-dimernivåer ses vid djup ventrombos, lungemboli, malignitet, trauma, postoperativt, inflammatoriska tillstånd och graviditet. Hos svårt sjuka patienter (sjukhusvårdade) är testets värde i trombosdiagnostiken mycket begränsat.

   D-dimer tolkning

  När du söker vård för en misstänkt blodpropp görs ofta först en blodprovsanalys för att mäta halten av ämnet D-dimer. Nivåerna av D-dimer stiger när du får en blodpropp och är fortsatt höga i ungefär en vecka efteråt. Om D-dimer är högt fortsätter utredningen med andra undersökningar, vanligtvis i form av bilddiagnostik som.

  D-dimer lungemboli

  D-dimer som analyseras på Laboratoriemedicin i Västerås och Köping kommer från och med den 13/11 att rapporteras med åldersanpassade beslutsgränser enligt nedan. Lokalt analyserade D-Dimer påverkas inte. D-dimer kan användas för att utesluta venös trombembolism (djup ventrombos och lungemboli) vid låg klinisk misstanke.

  Vad är d-dimer

  Förhöjda D-dimer nivåer ses bl. a. vid djup ventrombos (DVT), embolier, disseminerad intravasal koagulation (DIC), olika typer av cancer och vid större operativa ingrepp. Den viktigaste indikationen för att mäta D-dimerer är vid misstanke om VTE (venös tromboembolism). Testet kan endast.

  Djup ventrombos komplikationer

  Denna studie visar att analys av D-dimer i blod är en känslig metod för diagnostik av djup ventrombos och minskar behovet av benflebografi. Djup ventrombos är ett allvarligt tillstånd, som obehandlat kan leda till döden genom lungembolism.

  D-dimer normalvärde

  D-dimer är en nedbrytningsprodukt av fibrin, ett litet proteinfragment som förekommer i blod efter att en blodpropp har brutits ner genom fibrinolys. D-dimerkoncentrationen kan bestämmas genom ett blodtest för att ställa diagnosen trombos.

 • Djup ventrombos komplikationer


 • för högt p-d-dimer kan vara symtom på
 • D-dimer blodprov

   Personer med lungembolus (PE) kommer att ha en förhöjd D-Dimer-nivå. Detta test kan dock bara vara korrekt om det inte är troligt att du har blodproppar. Eftersom det finns andra faktorer som kan orsaka högre D-Dimer-nivåer kan andra tester behövas av din läkare. Djup ventrombos (DVT).


  Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3