Valle härad

Götene socknar

Valle härad var ett härad i norra Västergötland vars område numera utgör en del av Skövde kommun och Skara kommun. Häradets areal var ,89 kvadratkilometer varav ,34 land. Tingsplats var från Skärv till då den flyttades till Skara. Mellan 17var den i Varnhems klosters gästgiveri.

Valle härad körsbärsträd

Val­le­vä­gen has been cal­led “the most beau­ti­ful road in the world” becau­se of the way it winds through the Val­le region. The lands­cape here is rolling and con­stant­ly chan­ging, fea­tu­ring hills, ridges and small lakes. This distin­cti­ve lands­cape was sha­ped by the last ice age.


Vadsbo härad

Val­le Härad Ett varierat och böljande landskap Val­le­vä­gen kal­las ”Värl­dens vack­ras­te väg” där den sling­rar sig fram genom Vallebygden. Här är land­ska­pet böl­jan­de och vari­e­rat, med kul­lar, åsryg­gar och små sjö­ar. Det­ta spe­ci­el­la områ­de är ett resul­tat av sista isti­den, och är något som man kal­lar ett kamelandskap.

Kinne härad

 • Vallevägen är en ideell förening som verkar för företagande och utveckling av vårt geografiska område, som sträcker sig från Varnhem till Böja. Genom nätverkande och föreningsmöten försöker vi lyfta fram våra medlemmars intressen och gemensamma mål.
 • Gudhems härad

  Skaraborg County. Guide to Skaraborg ancestry, family history and genealogy: birth records, marriage records, death records, census records, parish registers, and military records. Sweden Online Genealogy Records.
 • valle härad
 • Vallevägen

   Fotograf: Platåbergens Geopark Vad är Valleområdet? Valleområdet ligger vid foten av platåberget Billingens västra sida, i Skara och Skövde kommun. Här har inlandsisen lämnat efter sig ett särpräglat område- ett kuperat kamelandskap med glittrande sjöar, slingrande vandringsleder och betande djur.

 • Valle härad körsbärsträd
  1. Kamelandskap

  Valle är ett fantastiskt rekreationsområde i Skara kommuns östra del. Landskapet präglas av ett stort antal sjöar och inte minst den rika förekonsten av fågelbär som färgar lanskapet vitt under vårblomningen.
 • Kinne härad
 • Valle härad var ett härad

  Valle - ett sagolikt landskap, som gjort för vandring! Mot sluttningen av berget Billingen i öster har inlandsisen lämnat efter sig det särpräglade och sagolikt vackra Valleområdet, ett sjörikt och mjukt böljande kamelandskap.


  Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3