Aktivitetsstöd datum

Aktivitetsstöd funktionsnedsättning

Du som deltar i Arbetsförmedlingens program kan få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning. Det kan vara om du är arbetssökande, studerar eller startar företag. Här finns information om ansökan, hur mycket du får i ersättning och vad som gäller om du är sjuk eller frånvarande.

Aktivitetsstöd nya regler

Du ska också lämna in en aktivitetsrapport till oss mellan den 1:a och den e varje månad. Det är viktigt att du känner till alla villkor och hur din ersättning kan påverkas om du missköter ditt arbetssökande eller förlänger din arbetslöshet.


 • Aktivitetsstöd 2023
  1. Försäkringskassan aktivitetsstöd

  Utbetalningsdatum och handläggningstider. Här ser du hur länge du får vänta på pengar eller ett beslut. Du ser också utbetalningsdatum för alla ersättningar, som också visas på Mina sidor. Kom ihåg att vi gör avdrag när vi betalar ut en ersättning som inte är skattefri.

 • Aktivitetsstöd nya regler
 • Försäkringskassan

  En person som deltar eller ska delta i ett arbetsmarknadspolitiskt program och har aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning får sina pengar den e varje månad, förutsatt att hen skickat in sin ansökan senast den 7:e samma månad. Ansökningsperioden ska alltså vara från den första till den sista i månaden (så kallad kalendermånad).

  Aktivitetsstöd ersättning

  Aktivitetsstöd lagstadgas enligt om arbetsmarknadspolitiska program och styrs från den 1 januari av Förordning () om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser för tid innan den 1 januari gäller Förordning () om aktivitetsstöd.


 • aktivitetsstöd datum

 • Aktivitetsstöd arbetsförmedlingen

   Det är enkelt att rapportera dina aktiviteter på vår webbplats. Du hittar till aktivitetsrapporteringen på webben via länk på eller genom att logga in på Mina sidor och välja tjänsten Aktivitetsrapportera. För att använda tjänsten måste du logga in med e-legitimation (till exempel mobilt bank-id).

  När ser man utbetalning försäkringskassan

  Du får aktivitetsstöd högst fem dagar i veckan. Du betalar skatt på aktivitetsstödet och det är pensionsgrundande men inte semester- eller sjuk-penninggrundande. Vilka program kan jag få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning för? Du kan få aktivitetsstöd eller utvecklingserättning om du går i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

  Aktivitetsstöd 2023

 • Dagar med aktivitetsstöd jämställs med dagar med arbetslöshetsersättning när det gäller den procentsats som ersättning ska lämnas med och vid nedtrappning av ersättning över tid. På samma sätt jämställs dagarna när det gäller antalet förbrukade dagar och ersättningsperiodens längd.


 • Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3