Årsrapport riksstroke

  Riksstroke variabler

Årsrapport Stroke TIA Webtabeller


 • Riksstroke formulär

 • Riksstroke användardag

   Läs Riksstrokes Årsrapport för

  Stroke information

  Årsrapport Stroke och TIA Alingsås lasarett får priset årets strokeenhet Rapport ett år efter stroke Covid rapport stroke Riksstroke och R-RCT Vårdade på strokeenhet, IVA eller neurokirurgisk klinik 92% () Antikoagulantiabehandlade vid förmaksflimmer 81% ().


 • Årsrapport från Riksstroke –
 • Riksstroke inlogg

  strokes have reduced to 20 %, which is the lowest proportion in the history of Riksstroke. • The coverage of the register was 87 %, a decrease with 2 % from previous year (calculated as register entries compared with official administrative data, first ever strokes for both sources). Demography, risk factors, type of care and length of stay.
 • årsrapport riksstroke
 • Strokeregistret

  Preliminär Årsrapport Stroke TIA Den preliminära Årsrapporten finns att läsa under menyn Årsrapporter Riksstroke, Målpunkt PA rum , Norrlands universitetssjukhus, 85 Umeå.

  Riksstroke formulär

 • Sammanfattning av ingående delrapporter. Delrapport 1. Innehållsvalididet ‐ en jämförelse mellan Riksstroke och andra europeiska strokeregister och audits. Delrapport 2. Tolkningsfel i akutformuläret. Delrapport 3. Betydelsen av olika sätt att besvara 3‐månadersformuläret. Delrapport 4. Betydelsen av vem som besvarar 3‐ och
 • Symtom efter en tia-attack

  Created Date: 10/2/ PM.


  Årsrapport från Riksstroke –

  Antalet registrerade vårdtillfällen var (1 %) fler än (Tabell 16). Detta kan spegla en. viss underregistrering under till följd av pandemin. I Tabell 16 redovisas data för antalet registreringar per region för åren – I Tabell redovisas antal registrerade vårdtillfällen per sjukhus.

  Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3