Besiktningsprotokoll bromsvärden

Flygande besiktning 2x

Vad betyder bromsvärdena på besiktningsprotokollet? På besiktningsprotokollet anges bromsvärden i kilonewton (kN) för varje hjul på fordon med hydrauliska bromssystem och två axlar. Bromsvärdena visar bromskraften strax innan hjulen stoppar i rullbromsprovaren.
 • Besiktning 3a


  1. Vad betyder 1 på besiktningen

  I protokollet ser du inom parentes vilka gränsvärden ditt fordon har och vilka värden som uppmättes vid kontrollen. Gränsvärdet varierar beroende på fordonsår och typ. Bromsvärden visas som avläst bromsvärde för respektive hjul för att jämföra fördelningen mellan hjul på samma axel.

  Vad betyder 2x på besiktningen

  Besiktningsprotokollen är högst tre år gamla och finns för fordon som har besiktats hos Bilprovningen. Obs du kan beställa max fem protokollskopior per dygn. Klicka här för att beställa protokoll – och välj sedan ”besiktningsprotokoll” i formulärets ämnesrad.

  Besiktning 3a

 • Bytte det som behövdes och fick godkänt vid ombes. Dock undrar jag över hur det gick till, detta var mina bromsvärden vid ombes: VF 1,4 HF 1,3 VB 1,0 HB 1,2 Frambromsen har ju blivit mer jämnt fördelad, det förstår jag, men framförallt tycker jag det verkar som om bakbromsen har sämre värden nu än när jag fick 2'a på den.
 • Vad är bra bromsvärden

  Vad står det på protokollet? När besiktningen är klar får du ett protokoll med resultatet – godkänt, underkänt med eller utan krav på ombesiktning, körförbud eller krav på annan typ av besiktning. Du får också en beskrivning om de olika resultaten och vad de innebär för dig som fordonsägare.

  Besiktningsprotokoll carspect

   Se besiktningsprotokoll gratis! Klicka här! Besiktningsprotokollet är en offentlig handling och alla företag som arbetar med att besikta bilar har därmed skyldighet att lämna ut detta vid förfrågan.För att kunna få se ett helt besiktningsprotokoll från en svenska besiktningsföretag som till exempel Bilprovningen eller Dekra.

  Lägsta bromsvärde

  När ditt fordon besiktats får du ett besiktningsprotokoll med resultaten. CARFAX har sammanställt en lista med möjliga resultat och vad de betyder för dig som ägare och förare av bilen.

 • Bromsvärden bak

 • Bromsvärden bak

  På besiktningsprotokollet anges bromsvärden i kilonewton (kN) för varje hjul på fordon med hydrauliska bromssystem och två axlar. Bromsvärdena visar bromskraften strax innan hjulen stoppar i rullbromsprovaren. Med hjälp av värdena kan Bilprovningen se skillnaderna mellan de olika hjulen på samma axel.
 • besiktningsprotokoll bromsvärden

 • Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3