Är det bra med globalisering

 • är det bra med globalisering

 • Politisk globalisering

  Är det bra med globalisering? AV VILLY BERGSTRÖM Villy Bergström är vice riksbankschef. Det något vaga begreppet ”globalisering” har på senare tid blivit ett ”politiskt ord”. Politiska rörelser som Attac mobiliserar mot fenomenet globalisering samtidigt som internationella organisationer arbetar med.


  Orsaker till globalisering

  Globalisering kan ses som en framåtskridande process där multinationella och transnationella företag har fått en allt större roll i den globala ekonomiska utvecklingen. Allt som oftast när globalisering och handel kommer på tal, är det de positiva effekterna som berörs.

  Vad är globalisering

   – Globalisering är bra, inte något hemskt. Lönerna stigit och arbetarklassen har fått det bättre. Ökad global handel är fördelaktigt för både rika och fattiga länder. En stor del av oron många känner ligger i rädslan för konkurrens, menar Bhagwati.


  Fördelar med globalisering

  Den globaliseringen är ett stort politiskt problem, men också ett ekonomiskt problem. Den skapar oro, otrygghet och panikreaktioner i ekonomin. Det märkliga är att denna dåliga globalisering samtidigt försvaras med ord som ”frihet” och ”avreglering”.


 • Social globalisering
 • Politisk globalisering


 • Social globalisering

 • Definition. Globalisering är allt det arbete som görs för att kunna nå marknader med andra språk och kulturer. För att globalisering ska fungera effektivt krävs både internationalisering och lokalisering.

 • Kulturell globalisering

  Är globalisering en bra sak? Det pågår en het debatt om globaliseringens verkliga effekter och om det verkligen är så bra. Bra eller dåligt, men det finns inte mycket argument om huruvida det händer eller inte.

  Ekonomisk globalisering

  Innehåll. Globaliseringen har ”krympt” världen och ändrat många människors sätt att leva. Globaliseringens främsta kännetecken är gränslöshet. Människor, varor och pengar rör sig idag betydligt lättare mellan länder och kontinenter än för bara några decennier sedan.

   Exempel på globalisering

  Två sidor av samma mynt. Globaliseringen är både bra och dåligt. Om kanaliseras på rätt sätt, kan det öppna upp flera nya vägar. Om kanaliseras på fel sätt, kan det förstöra ekonomier. Globaliseringen är integrationen av ekonomier, samhällen och kulturer av olika världar genom processen av teknik, politik och handel.

  Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3