Efterlevandepension vad är det

 • Efterlevandeskydd
 • Efterlevandeskydd

 • När en nära anhörig dör kan du som närstående få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension. Om en nära anhörig dör så innebär det inte bara sorg och saknad.


  1. Efterlevandepension tjänstepension

  Efterlevandepension om du bor utanför Sverige. Om en nära anhörig dör kan du som efterlevande få efterlevandepension som ett ekonomiskt stöd. Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension.


  Vem har rätt till efterlevandepension

  Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller. Efterlevandepension. Efterlevandepension är en form av ekonomiskt stöd som man kan få när en nära anhörig går bort. Efterlevandepension ingår i den allmänna pensionen och består av barnpension, omställningspension och änkepension.


  Änkepension sambo

  Efterlevandestöd till barn är ett grundskydd för dig som är under 18 år som får låg eller ingen barnpension. Det garanterar att du får barnpension och efterlevandestöd som tillsammans blir lägst 1 kronor per månad. Årsbeloppet motsvarar 40 procent av prisbasbeloppet.


  Efterlevandepension belopp

  Vägledningarna innehåller samlad information om vad som gäller inom ett verksamhetsområde. Vägledningarna tas fram av Pensionsmyndigheten.

  Änkepension vad gäller

  Efterlevandeskydd - så fungerar det. Vid dödsfall går pensionen antingen till andra i samma åldersgrupp som den avlidne, eller till närmaste familjemedlemmar. Detta skydd kallas efterlevandeskydd eller återbetalningsskydd.

  Utbetalning pension efter dödsfall

  Änkepensionen avskaffades i princip från och med Änkepension ersattes av omställningspension som kan betalas ut till både efterlevande kvinnor och efterlevande män. Om du har rätt till omställningspension betalas änkepension ut till den del den överstiger omställningspensionen.


 • efterlevandepension vad är det
 • Omställningspension hur länge

   Efterlevandepensionen är ett månatligt bidrag som betalas ut till de närmast anhöriga och som motsvarar en procentuell andel av den avlidnes pension eller av den pension som den avlidne skulle ha fått.

  Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3