Nyckelart vad är det

Paraplyart

En nyckelart (engelska: keystone species) är en art som har stor betydelse för andra arters överlevnad i ett ekosystem. [1] Havsuttrar. Sådana arter påverkar artsammansättning och andra arters abundans i en mycket större omfattning än vad man skulle förvänta sig med tanke på artens biomassa. Några olika typer av nyckelarter är.

Invasiva arter

nyckelart. nyckelart är en växtart eller en djurart som spelar en viktig roll för andra arter i ett ekosystem. Ofta spelar en nyckelart större roll än man skulle kunna tro. Ibland finns det till (33 av ord).
 • nyckelart vad är det


 • Näringskedja

 • Nyckelart. En nyckelart är en art av organismer som utgör näring, skyddsplatser eller växtunderlag för många andra arter. En nyckelarts tillbakagång eller försvinnande kan alltså ha långtgående följder. Till nyckelarterna i Östersjön hör till exempel blåstång, bandtång och blåmussla, i insjöarna exempelvis vissa hinnkräftor.


 • Keystone species

  Nyckelarter är ofta mycket vanliga arter som upprätthåller större organismsamhällen. Östersjöns mest kända nyckelart är blåstången som förvandlar kala klippor till lundartade skogar.

  Organismsamhälle

  nyckelart. nyckelart, växt- eller djurart som spelar en viktig roll för andra (11 av 78 ord).

  Näringspyramid

   Nyckelarter. Vissa arter påverkar ekosystemet mer än andra, de behövs för andra arters överlevnad. Dessa arter kallas för nyckelarter. Nyckelarterna har en avgörande betydelse för ekosystemets/ landskapets funktion och stabilitet. Till exempel topprkonsumenter som gör att konkurrensen hålls nere mellan bytesdjur så att många arter.

 • Paraplyart


  1. Biologisk mångfald

  En nyckelart är en art som på olika sätt skapar viktiga livsbetingelser för andra arter. I fjällekosystemet finns det några som är gemensamma för fjällänen. Syftet är att kontinuerligt sammanställa resultaten från de olika former av miljöövervakning som berör nyckelarter i svenska fjällen.

  Parasitism

  Här hittar du synonymerna till nyckelart och vad betyder nyckelart. Böjning samt exempel meningar till nyckelart.
 • Näringskedja

 • Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3