Diskriminering skola

Diskriminering i skolan artikel

Kränkande behandling, mobbning och diskriminering får inte förekomma i förskolor, skolor eller andra verksamheter som lyder under skollagen. Verksamheterna måste arbeta aktivt med att förebygga och åtgärda kränkningar. Här kan du läsa om skollagens nolltolerans mot kränkande behandling.

Exempel på diskriminering i förskolan

  Ingen får diskriminera dig i skolan. Du som är elev har rätt att inte bli diskriminerad i skolan. Det står i lagen. Att bli diskriminerad innebär att du blir kränkt eller på annat sätt sämre behandlad än någon annan elev för att du till exempel har ett visst kön eller en viss hudfärg. Innehåll på sida.

 • Lärare kränker elev exempel


 • Diskriminering i skolan exempel

  För elever som känner sig utsatta för diskriminering och trakasserier är det viktigt att få tydlig bekräftelse på att skolan inte accepterar sådana uttryck. När uttryck av rasism upplevs som en kränkning är det i juridisk mening trakasserier då det har samband med etnisk tillhörighet.

  Kränkningsanmälan skola blankett

  Diskriminering. Anmäl diskriminering, dina rättigheter, förbud enligt lagen. Arbetsgivare. Ditt ansvar enligt diskrimineringslagen. Förskola, skola, högskola. Ansvar i din verksamhet enligt diskrimineringslagen. Kunskap, stöd och vägledning. Vanliga frågor, stödmaterial, rapporter, tvister, domar och tillsynsbeslut.

 • diskriminering skola
 • Lärare kränker elev exempel

 • Du kan anmäla: Om du upplevt diskriminering. Om du blivit utsatt för repressalier (bestraffning för att du anmält eller berättat om diskriminering) Om du blivit missgynnad i samband med föräldraledighet. Gör en anmälan om diskriminering. Du kan göra en anmälan om brister i arbetet med aktiva åtgärder om din arbetsgivare eller.
 • Exempel på kränkningar i skolan
 • Exempel på kränkningar i skolan

  Diskriminering är orättvist. Ibland kan det verka som om regler på en skola eller en arbetsplats påverkar alla på samma sätt. Men regler som gäller alla kan vara diskriminerande för några personer. Till exempel om en skola säger att ingen får ha något på huvudet inomhus.

  Barn som kränker andra barn

  1. Vad är diskriminering? 2. Normkritik; 3. Förskola & skola; 4. Perspektivbyrån; 5. Barnrättsperspektiv; 6. Vad händer när jag anmält? 7. Diskriminering arbetslivet; 8. Att vara en allierad; 9. Strukturell diskriminering.

   Diskriminering skola funktionsnedsättning

  Det finns sju grunder för diskriminering – kön, könsöverskridande uttryck, sexualitet, etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning samt ålder. Ett exempel på diskriminering som kan förekomma i skolan är att en elev bär ett kors runt halsen, och ifrågasatt av läraren.


  Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3