Lagfart ansökan blankett

Lantmäteriet gåvobrev lagfart

Om ansökan gäller fler sökande ange dessa i fältet ”5. Övriga upplysningar” nedan. Om ansökan gäller person som saknar svenskt personnummer anges födelsedatum (ÅÅÅÅ-MM-DD). Lantmäteriet, TELEFON 63 63 E-POST lantmateriet@ WEBBPLATS

Lantmäteriet lagfart vem äger fastigheten

Ansök via vår e-tjänst eller per post. Ansökan om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav gör du för att registrera att du är ägare. Välj om du vill använda vår e-tjänst eller skicka in ansökan per post.

Lantmäteriet blanketter

Använd den här guiden när du har köpt en fastighet och ska ansöka om lagfart. Guiden hjälper dig att bifoga rätt handlingar i din ansökan, så att den blir så korrekt som möjlig. Det är inte en garanti för att din lagfart blir beviljad utan är tänkt att användas som ett stöd.


Ansökan om lagfart digitalt

 • Ansökan vid köp. När du har köpt en fastighet eller tomträtt ska du ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav. Det gör du för att registrera att du är ägare. Det ska göras inom tre månader efter förvärvet.

 • lagfart ansökan blankett
 • Överlåtare lagfart

  Fyll i denna blankett om du behöver ett utlåtande för din ansökan om lagfart på en fastighet eller för inskrivning av en arrenderätt eller andra särskilda rättigheter. Du kan ansöka om utlåtande om huruvida du måste deklarera och betala överlåtelseskatt.

  Överföring lagfart dödsbo

   Då ska du inom tre månader ansöka om lagfart eller inskrivning av tomträttsinnehav. Saknar du bevis på att fastigheten är din? Om du inte har någon förvärvshandling, eller om förvärvshandlingen har brister, kan du ansöka om ett lagfartssammanträde. Hjälp i din ansökan om lagfart.

   Måste dödsboet söka lagfart

  Ansök om lagfart. Utskrivbar blankett. Du ska ansöka om lagfart inom sex månader efter att avtalet undertecknats, även om äganderätten ännu inte har överförts. Du kan ansöka om lagfart via Lantmäteriverkets e-tjänst, ifall köpvittnet har bestyrkt köpet, gåvan eller bytet av fastigheten.


  Lantmäteriet lagfart adress

  Lagfarten betalas i e-tjänsten när ansökan lämnas in. Ditt ombud (exempelvis en bank) kan lämna in ansökan i ditt ställe. Om du inte kan använda våra elektroniska tjänster kan du använda vår ansökningsblankett (pdf, ) för att söka lagfart.
 • Ansökan om lagfart digitalt

 • Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3