Övertagande av hyresrätt sambo

Gemensamt hyreskontrakt

Sambon måste göra anspråk på lägenheten. Om en sambo vill överta lägenheten ska hen göra anspråk på det mot den ursprungliga hyresgästen, senast ett år efter att samboförhållandet upphörde. Om sambon lämnar lägenheten ska anspråket göras inom tre månader.

Ta över hyreskontrakt från förälder

  Den sambo som innehar hyreskontraktet är ansvarig för betalning av hyran till hyresvärden. Det går alltså inte att kräva in obetalda hyror från den kontraktslöse sambon. Att vara sen med hyran kan dock leda till negativa följder för sambon utan kontrakt, ifall ett övertagande av lägenheten skulle bli aktuellt.

Kasta ut sambo hyresrätt

Övertagande av lägenheten. Om en sambo vill ta över lägenheten ska personen göra anspråk på övertagande av lägenheten mot den ursprungliga hyresgästen senast ett år efter att samboförhållandet tog slut. Om sambon däremot lämnar lägenheten ska anspråket göras inom tre månader.

Hyresgästföreningen sambo

Får en sambo ta över ett hyresavtal? Reglerna om övertagande av en hyresrätt är desamma, oavsett om hyresrätten står på dig eller din sambo, eller om ni står på hyresavtalet tillsammans ( 4 st. JB). Det betyder att det inte spelar någon roll för dig om din sambo står på hyresavtalet själv eller om ni båda står på.

  Sambolagen hyresrätt uppsägningstid

Övertagande av hyresrätten i förhållande till sambolagen Då ni var sambos är sambolagen (SamboL) tillämplig. Enligt 8 § SamboL kan en sambo begära bodelning av samboegendom när ett samboförhållande upphör genom en separation.

Lägga till person på hyreskontrakt

Hyresrätten kan, vid en bodelning, tilldelas den sambo som inte står på hyreskontraktet om denne har störst behov av den, sambolagen 22 §. Vid bedömningen av vem som har störst behov av bostaden kan hänsyn tas till vem som har vårdnad av barn.


 • Sambo står inte på hyreskontrakt
 • Sambo står inte på hyreskontrakt

 • Upphör samborelationen och båda anser sig ha behov av den gemensamma bostaden så kommer saken prövas enligt sambolagens bestämmelser om övertagande av bostad i vissa fall. Prövningen görs baserat på vem som har störst behov av bostaden samt om ett övertagande är skäligt sett till omständigheterna.

 • Ta över hyreskontrakt vid dödsfall

  En hyresrätt utgör samboegendom om den införskaffades med avsikt att används som sambornas gemensamma bostad. Det spelar här ingen roll vem som står på hyreskontraktet. Vid bodelning har enligt 16 § sambolagen den sambo som bäst behöver bostaden rätt att överta denna.


 • övertagande av hyresrätt sambo
 • Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3