Justitieråd lind

Johan Anders Lennart Lind, född den

Johan Anders Lennart Lind, född den 9 mars i Kungsholms församling i Stockholm, [ 1] är en svensk jurist. Han är son till justitierådet Gösta Lind och måg till riksbankschefen Ivar Rooth. Lind avlade juris kandidatexamen i Uppsala


Johan Lind (jurist) (född ),

Justitieråd (finska: oikeusneuvos) är titeln på ledamöterna i de högsta domstolarna i Sverige och Finland. Det gäller ledamöterna i svenska Högsta domstolen sedan och i finländska Högsta domstolen sedan , samt i svenska Högsta förvaltningsdomstolen sedan och i finländska Högsta förvaltningsdomstolen sedan


När f. d. justitierådet

  Per Erik Lind, född 8 januari i Stockholm, död 30 november i Oscars församling, Stockholm, var en svensk diplomat och jurist. Biografi. Lind var son till justitierådet Erik Lind och Elisabeth Günther.

Revisionen jan—dec 33, led

HD = Högsta domstolen jr = justitieråd Domare från och med 1. Carl Axel Wachtmeister, HD-ledamot –, justitiestatsminister och främste ledamot i HD –; 2. Fredrik Sparre, HD-ledamot –; 3. Carl Bonde, HD-ledamot –; 4. Carl Wilhelm von Düben, HD-ledamot –; 5.

  1 Justitieråd, ordförande i Högsta

Lind blev hovrättsråd och revisionssekreterare Han var justitieråd –, ordförande på avdelning i Högsta domstolen –, ledamot av lagrådet –, ordförande där – Lind var även vice ordförande i arbetsdomstolen – och tillförordnad justitiekansler under olika perioder.


 • Mahmut Baran, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen.


 • Justitierådet Westerlind. Enligt lagrådet den

  Han var justitieråd – och ordförande å avdelning i Högsta domstolen – Lindh var ledamot av lagrådet –, sekreterare i lagberedningen och ledamot där – Han genomförde studieresor till Danmark, Frankrike och Österrike – och till Haag samt var juridiskt biträde i kontrollstyrelsen –

  Mahmut Baran, justitieråd, Högsta förvaltningsdomstolen.

 • Justitieråd (Swedish title). Justice of the Supreme Court of Sweden. Justice of the Supreme Court of Finland. This disambiguation page lists articles associated with the title Justitieråd.
 • I det rättsfallet slog

  Justitieråd har alltså för närvarande full rätt att åta sig skiljeuppdrag. Frågan är nu om det är lämpligt att ändra på den saken, t. ex. därför att det kan vara fråga om ett slags jävsproblem. Rättegångsbalken innehåller preciserade regler om vad som skall anses utgöra jäv.


 • justitieråd lind
 • Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3