Statistiska verktygslådan

 • Statistisk verktygslåda 2
 • Www studentlitteratur se

  Boken behandlar såväl den konkreta och hantverksorienterade empiriska analysen som den teoretiska förståelsen för de kvantitativa metoderna. På bokens webbplats finns dataset till alla centrala moment och numeriska exempel, samt fullständiga lösningar till övningsuppgifterna.

  Studentlitteratur

  Innehållsförteckning. Omdömen. Med avstamp i den realistiska orsaksteorin ges en systematisk genomgång av de vanligaste teknikerna inom kvantitativ metod, inkluderande statistiska test vid univariat, bivariat och multivariat analys. Författarna redogör bland annat för central- och spridningsmått, olika typer av diagram, korstabellanalys.

  Statistisk verktygslåda 0

  Statistisk verktygslåda 0: att förstå och förändra världen med siffror / Mimmi Barmark, Göran Djurfeldt. Barmark, Mimmi, (författare) Djurfeldt, Göran, (författare) ISBN 1. uppl.
 • statistiska verktygslådan
 • Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder

  Innehållsförteckning. Trots att kvantitativ metod är ett centralt inslag inom samhällsvetenskap är pedagogiskt undervisningsmaterial i statistiska metoder en bristvara. I denna pedagogiska framställning som fokuserar på principer och logik snarare än på formler och formella bevis, presenteras en översikt över olika metoder inom.


  Studentapan

  Bl.a. redogörs för central- och spridningsmått, olika typer av diagram, korstabellanalys, medelvärdesanalys, sambandsmått, Chi 2-test, t-test, variansanalys och regressionsanalys. Dessutom diskuteras normalfördelningen och olika typer av urvalsmetoder. Boken innehåller en introduktion till statistikpaketet SPSS.

  Statistisk verktygslåda 2

 • Genom att kombinera metoder kan man åstadkomma resultat som inte kan uppnås genom enbart statistiska metoder. Statistiska metoders styrka är möjligheten att generalisera. Statistisk kallas ibland för de stora talens vetenskap då siffrorna ofta gäller stora grupper.
  1. Statistisk verktygslåda att förstå och förändra världen med siffror

  1:a upplagan, Köp Statistisk verktygslåda 0 () av Göran Djurfeldt och Mimmi Barmark på


  Och inte blev det

   Sammanfattning av boken "Statistisk verktygslåda 0" av Barmark & Djurfeldt, kapitel för kapitel, med löpande sidhänvisningar. statistisk verktygslåda att.

  Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3