Auktoriserad översättare utbildning

Auktoriserad översättare göteborg

För att bli auktoriserad översättare krävs att man uppfyller vissa krav och klarar de prov som Kammarkollegiet håller. Proven hålls vanligtvis varje vår och höst men inte alltid för alla språk. För att bli en bra översättare behöver du även vara allmänbildad samt en skicklig skribent och stilist på det språk du översätter till.


Översättare engelska

En auktoriserad översättare har klarat Kammarkollegiets prov som ger den rätten till arbetet. Målet för en auktoriserad översättare är att få det översatta dokumentet så likt originalet som möjligt. Hitta din utbildning inom teckenspråk, tolk eller översättare i listan ovanför!.

Auktoriserad översättare pris

  Du som är översättare kan ansöka om auktorisation. En auktorisation är beviset på att du har gedigna kunskaper och färdigheter som översättare och att du är lämpad för yrket. Det första steget till auktorisation är att genomföra auktorisationsprovet.

  Utbildning översättare distans

Översättarprogrammet är en tvåårig utbildning som omfattar hp och ges på helfart på campus. Efter fullföljt program kan du ta ut en masterexamen i huvudområdet översättning. Vilka förkunskaper krävs? Översättarprogrammet är ett program på avancerad nivå.
 • auktoriserad översättare utbildning


 • Kammarkollegiet

 • Här kan du söka efter en auktoriserad översättare till eller från det svenska språket. Observera att vi på Kammarkollegiet inte gör några översättningar och förmedlar heller inte några kontakter. Du kontaktar själv översättaren som du vill anlita.


 • Auktoriserad översättare betyg

  Auktoriserad translator. Lagen och förordningen om auktoriserade translatorer trädde i kraft Rätten att vara verksam som auktoriserad translator (på finska ”virallinen kääntäjä”, jfr nuvarande ”auktorisoitu kääntäjä”) enligt tidigare lag gällde till slutet av Den nya lagen om auktoriserade translatorer.

  Föreningen auktoriserade translatorer

  Hur kan jag kontrollera att den översättare jag anlitar är en auktoriserad translator? Det lönar sig att kontrollera saken i registret över auktoriserade translatorer. En del av translatorerna har inte gett Utbildningsstyrelsen tillstånd att publicera deras uppgifter i det offentliga registret.

  Auktoriserad översättare stockholm

  Utbildningsstyrelsen kan på begäran kontrollera om en översättare är auktoriserad. Är alla lagligt giltiga översättningar stämplade? Auktoriserade translatorer kan om de så önskar bestyrka sin översättning med stämpel, men det är inte obligatoriskt enligt lag.

 • Kammarkollegiet

 • Copyright ©awehop.ask-sweden.edu.pl 2023

  3